Spotkanie informacyjne, pt. Akcje centralne programu Erasmus+, w szczególności wspierające współpracę międzynarodową szkół wyższych z krajami partnerskimi