FAQ

  • 1. Co należy zrobić, aby zaprosić do Instytutu/Katedry Stażystę z zagranicy?

    W celu zaproszenia stażysty z zagranicy należy przygotować pismo do JM Rektora z prośbą o zgodę na pobyt stażysty z podpisem Dyrektora Instytutu oraz opiekuna naukowego. Pismo należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej w oryginale lub przesłać ze wszystkimi wymaganymi akceptacjami za pośrednictwem systemu EZD.

  • 2. Co należy zrobić po zakończony stażu?

    Po ukończeniu Stażu należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej potwierdzenie odbycia stażu.