Kontakt

 • ADRES UCZELNI

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  ul. Nowoursynowska 166
  02-787 Warszawa
  REGON: 000001784
  NIP: 525-000-74-25

  tel.: +48 22 59 310 00
  fax: +48 22 59 310 87

  Mapa satelitarna
  Jak dojechać?

 • ePUAP SGGW

  /sggw/SkrytkaESP

 • DLA KANDYDATÓW

  telefony:
  22 59 310 20
  22 59 310 21
  22 59 310 23
  22 59 310 24
  22 59 310 26
  22 59 310 38
  22 59 310 39

  e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl

 • DLA STUDENTÓW

  W bieżących sprawach prosimy o kontakt z dziekanatem właściwym dla kierunku studiów.


  DZIEKANATY / WYDZIAŁY

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  dr Jowita Sobczak
  adres e-mail: iod@sggw.edu.pl

  Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy uczestniczenie w realizowaniu innych spraw (w szczególności: do kompetencji IOD nie należy udzielanie informacji dotyczących rekrutacji).

  Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z jednostką organizacyjną SGGW np. Biurem Spraw Studenckich, właściwym Dziekanatem  https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/informacje-praktyczne/kontakt/.