Konferencje naukowe

Od dnia 01 lutego 2011 roku tworzony jest rejestr konferencji naukowych.
W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez Jednostki SGGW w Warszawie.


Zgłoszenia dokonuje się wykorzystując formularze umieszczone poniżej (wniosek oraz kalkulacja kosztów).

Na wniosek Prorektora do spraw Nauki, Biuro Obsługi Nauki informuje, że kompletnie wypełniony wniosek wraz z kalkulacją kosztów zatwierdzoną przez Kwesturę z nadanym numerem konta księgowego oraz numerem rachunku bankowego właściwego dla wpłat należy przesłać poprzez EZD na adres Biura Obsługi Nauki.

 

Uprzejmie prosimy o korzystanie wyłącznie z formularzy zamieszczonych poniżej.
Prosimy również o nie modyfikowanie formularzy.
Dokumenty zmodyfikowane i w wersji papierowej nie będą poddawane dalszej procedurze.

 

Dokumenty związane z rejestracją konferencji:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Kalkulacja
  3. Dane rejestracyjne uczestnika
  4. VAT konferencje krajowe – pismo z 27 maja 2011 r.
  5. VAT konferencje zagraniczne – pismo z 27 maja 2011 r.
  6. VAT konferencje – pismo z 25 stycznia 2011 r.
  7. VAT konferencje zagraniczne – pismo z 25 stycznia 2011 r.