Ocena nauczyciela akademickiego

Ocena za lata 2020-2021

Ocena za lata 2017-2019

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich