Studia doktoranckie

Informacje dotyczące studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020

Informacje ogólne o studiach
Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r.
Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wszczynane od 1.10.2019 r.