Systemy motywacyjne dla naukowców

Obniżenie pensum dydaktycznego pracownikom biorącym udział w realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł innych niż subwencja