System Wsparcia Finansowego

 • Zasady

 • Komisja

  • Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. Tomasz Okruszko, Prorektor ds. Nauki;
  • Sekretarz Komisji: mgr Agnieszka Wojciechowska De Cokere;
  • Sekretarz Komisji: mgr Mateusz Siemaszko;
   Pozostali członkowie:
  • prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Prorektor ds. Rozwoju, I Z-ca Rektora;
  • dr hab. Marta Mendel, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej;
  • prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert;
  • prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski;
  • dr hab. Alexander Prokopenya, prof. SGGW;
  • dr hab. Nina Drejerska, prof. SGGW;
  • dr hab. inż. Emilia Janeczko, prof. SGGW.
 • Przepisy prawne