HR Excellence in Research

Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Naukowców i Plan działania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w oparciu o Europejską Kartę Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

Dotychczas wykonane działania

Planowane działania

 • Działanie 1A

  DOSTĘP DO DORADZTWA ZAWODOWEGO

  Upowszechnienie systemu informowania:

 • Działanie 2A

  NAUCZANIE

  Działanie 2A.1

  Wprowadzenia systemu redukcji pensum dydaktycznego dla osób o dużym zaangażowaniu w prowadzenie badań naukowych.

 • Działanie 3B

  WSPÓŁAUTORSTWO

  Opracowanie strategii praktyk i procedur w zakresie uznania współautorstwa i korzystania ze współautorstwa we współpracy z Komisją ds. Nauki, Wdrożeń i Upowszechniania Wiedzy.

 • Działanie 4B

  FINANSOWANIE I WYNAGRADZANIE

  Planowane są działania zachęcające do zwiększenia aktywności naukowej pracowników uczelni – poprzez stworzenie silnego biura wsparcia nauki 

 • Działanie 5B

  REKRUTACJA

  Przygotowanie dokumentu w języku polskim i angielskim informującego o zasadach przyjmowania naukowców do pracy, a także ułatwieniach dostępu grupom w trudniejszym położeniu lub naukowcom powracającym do kariery naukowej.

 • Działanie 9B

  ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ

  Przygotowanie strategii rozwoju kariery zawodowej dla naukowców na każdym etapie kariery.

  • Szkolenia realizowane przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Badawczych

  TERMIN

  TEMAT

  PROGRAM

  LICZBA UCZESTNIKÓW

  PREZENTACJA

  25.10.2017

  Program COST-szkolenie dla Wydziałów

   

  14

   

  22.11.2017

  Program COST-szkolenie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych

   

   

  COST_WNE_22_11_2017

  13.06.2018

  Program COST-szkolenie dla Wydziałów

    

  COST_13_06_2018

   

  Program MSCA_IF

  MSCA_IF_program

  25

  MSCA_IF_28_06_2018

  12.12.2018

  Program COST i HR Logo-szkolenie dla Wydziałów

   

  29

  COST_12_12_2018

  10.04.2019

  Planowanie ścieżki rozwoju naukowego*

   

  20

  Planowanie ścieżki rozwoju_10_04_2019

  *Szkolenie  prowadzone także przez Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE

  • Szkolenia realizowane przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Badawczych oraz
   Biuro Współpracy Międzynarodowej

  TERMIN

  TEMAT

  PROGRAM

  LICZBA UCZESTNIKÓW

  PREZENTACJA

  21.11.2018

  Rozwój kariery naukowej -możliwości dla doktorantów w międzynarodowych projektach badawczych i dydaktycznych

  Rozwój kariery naukowej_program

  44

  Rozwój kariery naukowej_21_11_2018

  28.03.2019

  Międzynarodowe programy badawcze – szkolenie dla doktorantów SGGW

   

  15

  Programy badawcze_28_03_2019

 • Działanie 10B

  KONTYNUACJA ROZWOJU ZAWODOWEGO

  DZIAŁANIE 10B.2

  Poprzez aktualizację i poszerzanie zakresu swoich umiejętności i kwalifikacji (szkolenia, warsztaty, konferencje i kursy on-line) i wprowadzenie mechanizmów naprawczych

  TERMIN

  TEMAT

  PROGRAM

  LICZBA UCZESTNIKÓW

  PREZENTACJA

  07.12.2018

  „ZOSTAŃ EKSPERTEM OCENIAJĄCYM WNIOSKI W PROGRAMIE HORYZONT 2020 – warsztaty w laboratorium komputerowym”

  Zostań ekspertem_7_12_2018_program

  7

  Zostań ekspertem_7_12_2018

  Organizacja: Sekcja Międzynarodowych Projektów Badawczych, prowadzenie: Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE

 • Działanie 12B

  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Działanie 12B.1

  Upowszechnienie informacji o istnieniu istniejących regulacji.

 • Działanie 14B

  SKARGI/APELACJE

  Działanie 14B.1

  Upowszechnienie informacji o istnienia procedur dotyczących zgłaszania skarg oraz funkcjonowaniu instytucji Rzecznika ds. Mobbingu i Rzecznika Dyscyplinarnego.

   

 • Działanie 15B

  WARTOŚĆ MOBILNOŚCI c

  Działanie 15B.1

  Uwzględnienie w strategii rozwoju zawodowego i systemie oceny pracowników konieczności uznawania każdego rodzaju mobilności(międzynarodowej, sektorowej, interdyscyplinarnej, wirtualnej, itp.).

 • Działanie 22B

  DPOWIEDZIALNOŚĆ

  Przeprowadzenie serii szkoleń lub opracowanie instrukcji dla naukowców na temat konieczności przestrzegania przez naukowców zasad starannego, przejrzystego i efektywnego zarzadzania finansami oraz współpracy z wszelkimi organami upoważnionymi do kontroli ich badań naukowych

  Szkolenia organizowane przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Badawczych, prowadzenie: Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum Programów Badawczych UE

  TERMIN

  TEMAT

  PROGRAM

  LICZBA UCZESTNIKÓW

  PREZENTACJA

  14.05.2018

  Projekty Horyzont 2020 – sposób realizacji w SGGW- szkolenie dla Wszystkich Wydziałów

   

   

  Dla zespolow H2020_14_05_2018

  31.10.2018

  Szkolenie finansowe dla służb administracyjnych jednostek biorących udział w Programie Horyzont 2020, zarządzanie projektami MSCA

   

   

  Aspekty finansowe_31_10_2018