Projekty krajowe

Biuro Projektów Krajowych

 • Kontakt

  BIURO PROJEKTÓW KRAJOWYCH             

  ul. Nowoursynowska 161
  02-787 Warszawa
  IKAR, I piętro pokoje: 111, 112, 113 (za niebieskimi drzwiami)
  e-mail: bpk@sggw.edu.pl


  mgr Alicja Ulikowska – (projekty krajowe finansowane z NCN, NCBR)
  Kierownik Biura Projektów Krajowych
  tel.: (22) 59 356 83
  e-mail: alicja_ulikowska@sggw.edu.pl


  mgr inż. Ewa Nadolnik – (projekty krajowe finansowane z NCN)
  Sam. Referent
  tel.: (22) 59 356 86
  e-mail: ewa_nadolnik@sggw.edu.pl


  mgr inż. Małgorzata Michałowska(projekty krajowe finansowane z NCN, pensum dydaktyczne)
  Specjalista
  tel.: (22) 59 356 93
  e-mail: malgorzata_michalowska@sggw.edu.pl


  mgr Greta Piotrowicz – (projekty krajowe finansowane z NCN, Baza Wiedzy, POL-on)
  Specjalista
  tel.: (22) 59 356 95
  e-mail:greta_piotrowicz@sggw.edu.pl


  mgr Katarzyna Gorszkow-Nowak – (projekty krajowe finansowane z NCBR, FNP, MRiRW, Index Copernicus, POL-on)
  Specjalista
  tel. : (22) 59 356 79
  e-mail: katarzyna_Gorszkow_Nowak@sggw.edu.pl


  mgr Edyta Iwanowska – (projekty krajowe finansowane z NCBR, FNP, MRiRW, Baza Wiedzy, POL-on)
  Specjalista
  e-mail: edyta_iwanowska@sggw.edu.pl


  mgr Iwona Pasichnyk – (sprawy administracyjne, Baza Wiedzy, POL-on)
  St. Specjalista
  tel.: (22) 59 356 76
  e-mail: iwona_pasichnyk@sggw.edu.pl


  mgr Marcin Mielczarek – (projekty krajowe finansowane z NCBR, FNP, MRiRW, Index Copernicus, POL-on)
  St. Specjalista
  tel.: (22) 59 356 44
  e-mail: marcin_mielczarek@sggw.edu.pl


   

 • Dotacje MRiRW

   

   

   

  BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO

  W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W LATACH 2021 – 2025


  Tytuł projektu:  Precyzyjna fenomika, telemetria modulowanej fluorescencji i temperatury roślin dla modelowania, optymalizacji i przyspieszenia procesu hodowli żyta (Secale cereale L.).

                                                       Kierownik Projektu: prof. dr hab. Stanisław Karpiński

  Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2025

  Informacja o projekcie


  Tytuł projektu:  Genetyczne i surowcowe aspekty plonowania i jakości surowca kozłka lekarskiego.

  Kierownik Projektu: dr hab. Katarzyna Bączek

  Okres realizacji zadania: 01.01.2021 – 31.12.2024

  Informacje o projekcie


  Tytuł projektu:  Identyfikacja wybranych genów związanych z typem wzrostu roślin ogórka (Cucumis Sativus L.).

  Kierownik Projektu: prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski

  Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2025

  Informacje o projekcie


   

  BADANIA NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

  W ROKU 2021


  Tytuł projektu:  Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

  Kierownik Projektu: dr hab. Katarzyna Bączek

  Okres realizacji: 01.01.2021 – 15.11.2021

  Informacja o projekcie

                                                      Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok


  Tytuł projektu:  Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów. 

  Kierownik Projektu: dr inż. Mirosław Cieśla

  Okres realizacji: 01.01.2021 – 15.11.2021

  Informacja o projekcie


 • NCBiR - GOSPOSTRATEG

   

   


   

  Tytuł projektu: Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności.

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Beata Bilska

  Okres realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2021

  Informacja o projekcie

   


   

   

 • Harmonogram konkursów NCN