Dotajce MRIRW

 • Tytuł projektu:  Precyzyjna fenomika, telemetria modulowanej fluorescencji i temperatury roślin dla modelowania, optymalizacji i przyspieszenia procesu hodowli żyta (Secale cereale L.).

  Kierownik Projektu: prof. dr hab. Stanisław Karpiński

  Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2025

  Informacja o projekcie

  Sprawozdanie merytoryczne za 2021 r.

 • Tytuł projektu:  Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

  Kierownik Projektu: dr Olga Kosakowska

  Okres realizacji: 01.01.2022 – 15.11.2022

  Informacje o projekcie

 • Tytuł projektu:  Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie dostosowania ekologicznej uprawy roślin warzywniczych i zielarskich do warunków górskich i podgórskich oraz opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie prowadzenia tych upraw w systemie rolnictwa ekologicznego na tych terenach.

  Kierownik Projektu: dr hab. Katarzyna Bączek, prof. SGGW

  Okres realizacji: 01.01.2022 – 15.11.2022

  Informacja o projekcie

 • Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów

  Kierownik Projektu: dr inż. Mirosław Cieśla

  Okres realizacji: 01.01.2022 – 15.11.2022

  Informacje o projekcie

 • Tytuł projektu:  Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika wraz z wytycznymi w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

  Kierownik Projektu: dr hab. Katarzyna Bączek

  Okres realizacji: 01.01.2021 – 15.11.2021

  Informacja o projekcie

  Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

 • Tytuł projektu:  Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Optymalizacja technologii procesów przetwórstwa mięsa, mleka i produktów akwakultury z jednoczesnym wydłużeniem trwałości przechowalniczej. Opracowanie zbioru wytycznych w formie przewodnika dla producentów. 

  Kierownik Projektu: dr inż. Mirosław Cieśla

  Okres realizacji: 01.01.2021 – 15.11.2021

  Informacja o projekcie

  Sprawozdanie za 2021