Projekty NCBiR

  • Tytuł projektu:  Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności.

    Kierownik projektu: dr hab. inż. Beata Bilska

    Okres realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2021

    Informacja o projekcie