Realizowane projekty badawcze

Horyzont 2020
Premia na Horyzoncie i Premia na Horyzoncie 2
III edycja Funduszy norweskich i EOG, tzw. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
ERA-NET CO-FUND
Fundusze Wyszehradzkie
HARMONIA-10
UNISONO
INNE PROGRAMY
POZAEUROPEJSKIE PROGRAMY BADAWCZE
COST ACTIONS