Realizowane projekty badawcze

Horyzont 2020
Premia na Horyzoncie i Premia na Horyzoncie 2
Norwegian Research Council
ERA-NET CO-FUND
Fundusze Wyszehradzkie
BONUS - 185
COST ACTIONS
INTERREG
Harmonia 10
UNISONO
Inne Programy