Aktualności

Kalendarz doktoranta

Zarządzenie Rektora z 30 września 2020 roku

Innowator Mazowsza

Harmonogram rozmów rekrutacyjnych

Organizacja i działanie domów studenckich w roku akademickim 2020/21

Organizacja nauki w semstrze zimowym 2020/2021

Uroczystość wręczenia odznaczeń oraz dyplomów habilitacyjnych

Artykuł w Magazynie Studentów Semestr

Przedstawiciel doktorantów w Senacie SGGW

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantek i doktorantów – 2 edycja

Szkoła letnia "Business innovation and management"

List do rektorów

Seminarium z prof. Francesco Busato nt. "Dynamic models with environmental implications" - 3 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Rektora z 22 maja 2020 roku

Zarządzenie Rektora z 21 maja 2020 roku

Apostille i legalizacja

Jak uzyskać legalizację

Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Informacja Rady Doskonałości Naukowej

Spotkanie nt. publikowania w czasopismach z IF

Komunikat Rektora SGGW z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Komunikat Rektora SGGW z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Życzenia Wielkanocne

Poradnik UODO

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kształcenie zdalne na uczelniach

Zalecenia NZOZ SGGW w przypadku podejrzenia o infekcje koronawirusem

Akcja #pomocsąsiedzka

Zarządzenie nr 18 Rektora SGGW w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie "Zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności SGGW w Warszawie"

Zajęcia z prof. Josu Takala, wykładowcą z University of Vaasa

Informacja o możliwościach dofinansowania wyjazdów zagranicznych

Dni Otwarte SGGW

Liderzy w zarządzaniu uczelnią

aalborg

Seminarium wykładowcy z University of Pisa – Pani dr Gai Bertarelli

Konferencja "Model funkcjonowania Szkół Doktorskich"

sdmfsd

Akcja charytatywna na rzez Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

plakat WHD-1

Uroczyste spotkanie dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej SGGW