Rekrutacja

Limity przyjęć

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SGGW

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

Wizytówki promotorów

Wykaz dziedzin i dyscyplin, w jakich możliwe jest aplikowanie do Szkoły Doktorskiej:

Dziedzina nauk rolniczych w dyscyplinach:
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie:
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinach:
Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie: