DocSGGW – Doctoral School Goes Gladly Worldwide

Program STER

Projekt ma na celu umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej SGGW poprzez:

1) podniesienie jakości kształcenia i badań poprzez rozwijanie działań prowadzących do stworzenia międzynarodowego środowiska akademickiego dla doktorów i profesorów (udział studentów zagranicznych poprzez system motywacyjny – m.in. wypłata stypendiów, udział zagranicznej kadry w kształceniu);

2) działania promocyjne mające na celu poprawę widoczności Szkoły Doktorskiej SGGW na arenie międzynarodowej;

3) dostosowanie obowiązującego programu nauczania i regulaminu do potrzeb doktorów zagranicznych;

4) współpracę z profesjonalną firmą rekrutacyjną, której celem będzie pomoc w promocji i rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w Szkole Doktorskiej SGGW.