• INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  1. Numer Przeglądu Dorobku Kół Naukowych: XLIV.

  2. Koło Naukowe powołane do organizacji Przeglądu Dorobku Kół Naukowych: Międzywydziałowe Koło Naukowe Nanobiotechnologii.

  3. Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego Przeglądu:

  • ​Prorektor ds. Dydaktyki SGGW prof. dr hab. Kazimierz Tomala
  • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych prof. dr hab. Jan Niemiec
  • Opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego Nanobiotechnologii: dr Sławomir Jaworski
  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: inż. Adrian Czechowski
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Agnieszka Zając.

  ​​4. Termin Przeglądu Dorobku Kół Naukowych: 8 grudnia 2017.

  5. Miejsce organizacji Przeglądu: budynek 23 – Wydział Nauk o Zwierzętach.

  6. Adres e-mail Organizatora (na który należy przesłać formularz zgłoszeniowy): pdkn.zgloszenia@gmail.com.

  7. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 listopada 2017 do godz. 23:59.

  8. Termin nadsyłania korekt i osobistego dostarczania abstraktów z podpisem Opiekuna Koła: 24 listopada 2017 do godz. 23:59.

  9. Lista sekcji Przeglądu:

  • Hodowla i żywienie zwierząt
  • Świat roślin
  • Świat zwierząt i weterynaria
  • Człowiek i jego otoczenie
  • Inżynieria
  • Bioinżynieria i nauki biologiczne
  • Projektowanie i gospodarowanie przestrzeni
  • Ekonomia i nauki społeczne

Wzór zgłoszenia

Regulamin

Wytyczne oceny prac