Informacje organizacyjne

 • XLV PRZEGLĄD DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH SGGW

  XLV PRZEGLĄD DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH SGGW

  KOŁO NAUKOWE POWOŁANE DO ORGANIZACJI PDKN 2018:

  Międzywydziałowe Koło Naukowe Odpowiedzialnego Biznesu ENACTUS

  SKŁAD OSOBOWY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PRZEGLĄDU:

  1. Prorektor ds. Dydaktyki SGGW prof. dr hab. Kazimierz Tomala
  2. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych prof. dr hab. Jan Niemiec
  3. Opiekun Międzywydziałowego Koła Naukowego ENACTUS prof. dr hab. Irena Ozimek
  4. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Zofia Kraśnicka
  5. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Kacper Wrona

  TERMIN PRZEGLĄDU DOROBKU KÓŁ NAUKOWYCH:

  14 grudnia 2018 r.

  MIEJSCE ORGANIZACJI PDKN:

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek nr 6, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW (sesje w budynkach: 3, 5, 6, 7)

  ADRES ORGANIZATORA, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ ZGŁOSZENIA:

  enactus@sggw.pl

  TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

  26 listopada 2018 r. do godz. 23:59

  TERMIN NADSYŁANIA KOREKT I OSOBISTEGO DOSTARCZANIA ABSTRAKTÓW Z PODPISEM OPIEKUNA KOŁA NAUKOWEGO:

  29 listopada 2018 r. do godz. 23:59

  LISTA SEKCJI PDKN:

  1. Bioinżynieria i nauki biologiczne
  2. Człowiek i jego otoczenie
  3. Ekonomia i nauki społeczne
  4. Hodowla i żywienie zwierząt
  5. Inżynieria
  6. Projektowanie i gospodarowanie  przestrzeni
  7. Świat roślin
  8. Świat zwierząt i weterynaria

Wzór zgłoszenia

Regulamin

Wytyczne oceny prac

Wyniki