• INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  1. Numer Przeglądu Dorobku Kół Naukowych: XLVIII.

  2. Koło Naukowe powołane do organizacji Przeglądu Dorobku Kół Naukowych: Koło Naukowe Rolników.

  3. Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego Przeglądu:

  • ​Prorektor ds. Dydaktyki SGGW prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski
  • Dziekan Wydziału Rolnictwa i Ekologii – dr hb. Irena Suwara, prof. SGGW
  • Opiekun Koła Naukowego Rolników: dr inż. Katarzyna Kucińska
  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Szymon Gardocki
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Szymon Domagała

  ​​4. Termin Przeglądu Dorobku Kół Naukowych: 10 grudnia 2021 r.

  5. Miejsce organizacji Przeglądu:

  PDKN w roku 2021 będzie realizowany przy wykorzystaniu metod i technik komunikacji na odległość. Narzędziem informatycznym wykorzystywanym do realizacji przeglądu będzie aplikacja MS Teams.

  6. Adres e-mail Organizatora (na który należy przesłać formularz zgłoszeniowy):

  kolo_naukowe_rolnikow@sggw.edu.pl

  7. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 listopada 2021 do godz. 23:59.

  8. Termin nadsyłania korekt i osobistego dostarczania abstraktów z podpisem Opiekuna Koła: 3 grudnia 2021 do godz. 23:59.

  9. Lista sekcji Przeglądu:

  • Bioinżynieria i nauki biologiczne
  • Produkcja roślinna rolnicza i leśna
  • Świat roślin
  • Hodowla i żywienie zwierząt
  • Świat zwierząt i weterynaria
  • Inżynieria
  • Projektowanie i gospodarowanie przestrzenią
  • Ekonomia i nauki społeczne
  • Człowiek i jego otoczenie
  • Sekcja posterowa

Wzór zgłoszenia

w razie problemów z pobraniem pliku skorzystaj z innej przeglądarki, np. Mozilla Firefox

Regulamin

w razie problemów z pobraniem pliku skorzystaj z innej przeglądarki, np. Mozilla Firefox

Wytyczne oceny prac

w razie problemów z pobraniem pliku skorzystaj z innej przeglądarki, np. Mozilla Firefox