Informacje praktyczne dla studentów

Organizacja

 • Domy studenckie, stołówki, bufety

  Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim należy złożyć w Administracji Domów i Stołówek Studenckich w wyznaczonych i podanych na stronach internetowych DS terminach. 

 • Legitymacje studenckie

  Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

  Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) jest dokumentem potwierdzającym status studenta.
  Warunkiem wydruku ELS jest wniesienie opłaty za dokumenty oraz poprawne umieszczenie zdjęcia w systemie eHMS.

  Uwaga:
  Student posiada jedną ELS w trakcie trwania studiów na SGGW, niezależnie od tego na ilu kierunkach studiuje.

  Zadania realizowane przez Dziekanaty:

  • udzielanie wszelkich informacji dotyczących ELS,
  • wydawanie studentom ELS po immatrykulacji,
  • potwierdzanie co semestr ważności ELS.

  Dodatkowo ELS pełni funkcje:

  • karty bibliotecznej SGGW,
  • karty dostępu do sal komputerowych SGGW,
  • Warszawskiej Karty Miejskiej.