Duplikaty dyplomów i świadectw

Odbiór duplikatu następuje w Zespole Dokumentacji Studiów:
ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 8, I piętro, pokój 101,
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 15.30.