• Do kiedy muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu?

    Zdjęcie w SOK kandydat zamieszcza w przypadku potwierdzenia chęci studiowania w SGGW po zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów i przyjęcia. Możliwość dołączenia zdjęcia posiadają kandydaci ze statusem zakwalifikowany/oczekujący na przyjęcie. Dopiero po dołączeniu i zaakceptowaniu zdjęcia możliwe jest wydrukowanie Podania/Ankiety osobowej

  • W zakładce „Zdjęcie" widzę komunikat „nowe zdjęcie – oczekuje na weryfikację”. Ile czasu trwa weryfikacja zdjęcia?

    Zdjęcie kandydata po dołączeniu do formularza powinno być widoczne od razu po dołączeniu. Jeśli kandydat nie widzi swojego zdjęcia w formularzu SOK, oznacza to, że nie zostało ono dołączone i nie może być zweryfikowane (bo np. objętość pliku ze zdjęciem jest zbyt duża). Akceptacja zdjęć odbywa się na bieżąco (24 do 48 godz. od zamieszczenia zdjęcia). Aby wgrać zdjęcie, należy wskazać ścieżkę dostępu do pliku na dysku lub nośniku i wcisnąć przycisk „zmień zdjęcie”. Kandydat przy zdjęciu oświadcza, że jest to jego fotografia. Brak zdjęcia / oświadczenia uniemożliwia wydrukowanie podania o przyjęcie na studia. Uwaga! Zdjęcia otrzymane od fotografa na płycie lub innym nośniku są zwykle w bardzo wysokiej rozdzielczości i mają dużą objętość. Zdjęcie dołączane do SOK nie powinno mieć więcej niż 100KB.

  • W zakładce „Zdjęcie" wyświetlany jest komunikat, że zdjęcie nie zostało zaakceptowane. Dlaczego?

    Komunikat zazwyczaj zawiera informację o powodzie odrzucenia fotografii. Proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zdjęcia (zakładka „Zdjęcie” w Systemie Obsługi Kandydatów) i dołączyć właściwą fotografię.

    UWAGA! Głowa kandydata powinna stanowić 66-80% szerokości i wysokości pola fotografii (pola okienka). Zdjęcie powinno być zrobione „en face” – jak do dowodu osobistego lub paszportu, na jednolitym tle, w naturalnych kolorach, ostre. Jeśli jest to zdjęcie skanowane, w polu fotografii nie mogą być widoczne ślady stempla ani krawędzi zdjęcia. W SOK można zobaczyć jak wygląda zdjęcie wzorcowe.