• Gdzie znajdę informacje o płatnościach za studia niestacjonarne?

  Informacje o wysokości czesnego za studia niestacjonarne zawarte są w tabeli opłat za studia – załączniku do Zarządzenia Rektora SGGW w sprawie opłat za studia.

 • Do której grupy jestem przypisany / przypisana?

  Informację o przypisaniu do konkretnej grupy kandydat uzyska w dziekanacie właściwym dla swojego kierunku studiów. Na stronach rekrutacyjnych nie ma takich informacji.

 • Kiedy rozpoczynają się zajęcia?

  Termin rozpoczęcia zajęć można sprawdzić na podstronie dotyczącej organizacji roku akademickiego. Tam też zamieszczony jest harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych na poszczególnych kierunkach. Jeśli wydziały rozpoczynają zajęcia w innych terminach niż wynika to z organizacji roku akademickiego, powinny o tym powiadomić kandydatów, dlatego warto śledzić informacje na stronach internetowych.

 • Gdzie i kiedy zostaną zamieszczone plany zajęć?

  Poszczególne wydziały udostępniają plany zajęć w różnych terminach. Można się z nimi zapoznać w gablotach przed dziekanatem oraz na stronach internetowych wydziałów.

 • Ile wynosi wpisowe na studia?

  SGGW nie pobiera wpisowego od kandydatów na studia. Jedyną opłatą, jaką ponosi kandydat, jest opłata rekrutacyjna. Nowo przyjęty student wnosi opłatę za wydanie legitymacji studenckiej, a student studiów niestacjonarnych – czesne.

 • Gdzie znajdę informację o kierunkach studiów oferowanych przez SGGW?

  Informacje o kierunkach studiów zamieszczone są w zakładce Kierunki studiów oraz w zakładce Informator dla kandydatów.

 • Czy możliwe są przeniesienie się ze studiów zaocznych na dzienne lub zmiana kierunku?

  Tak, istnieje możliwość zmiany formy lub kierunku studiów. Zasady przeniesienia określa Regulamin studiów w SGGW.