Opłata rekrutacyjna

 • Czy opłatę rekrutacyjną można uiścić przelewem internetowym?

  TAK, przelew internetowy jest też przelewem bankowym. Ze względu na krótki czas księgowania fakt wniesienia opłaty rekrutacyjnej szybko pojawia się na koncie kandydata (z reguły w ciągu 2-3 dni roboczych od zlecenia płatności). Kandydaci nie muszą przesyłać potwierdzenia opłaty!

 • Czy muszę robić przelew z własnego konta / rachunku?

  NIE. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego konta / rachunku. Wpłata jest identyfikowana na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata i przypisywana automatycznie do właściwej osoby.

 • Czy mogę dokonać wpłaty za pośrednictwem poczty?

  TAK, wpłata na poczcie jest jedną z możliwych form płatności.

 • Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?

  Zmiana kierunku studiów, zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną lub odwrotnie nie wymagają kolejnych opłat. Jedna opłata obejmuje cały przebieg rekrutacji, również udział w kwalifikacji uzupełniającej.

 • Moja opłata rekrutacyjna jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co mam w tym przypadku zrobić?

  Opłata (dokonywana przy okienku kasowym / przelewem bankowości elektronicznej / na poczcie) księgowana jest na koncie SGGW w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeśli opłata nie została zaksięgowana, należy:

  • cierpliwie poczekać;
  • sprawdzić poprawność numeru konta, na które została wysłana;
  • sprawdzić czy nie wróciła na konto, z którego została wysłana;
  • jeśli wróciła, należy interweniować we własnym banku.

  Uwaga! Odnotowanie opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata nie jest potwierdzeniem jej dokonania. W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie okazać go w trakcie składania dokumentów.

 • W jaki sposób mam zachować dowód wpłaty, skoro opłatę rekrutacyjną wpłaciłem / wpłaciłam przez internet?

  Każde konto bankowe ma opcję wydrukowania potwierdzenia wykonania przelewu. Na takim wydruku zazwyczaj jest umieszczona klauzula, że dokument nie wymaga pieczęci ani podpisu.

 • W jakim terminie od zarejestrowania się i wygenerowania nru konta należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

  Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu wniesienia opłaty lub rejestracji kandydatów w danym etapie rekrutacji. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, tego samego dnia wnoszą opłatę rekrutacyjną.

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

  W rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/22 opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.