Weterynaria – studia niestacjonarne

 • Kiedy rozpoczyna się rejestracja na studia niestacjonarne (weterynaria)? Jak mam zaznaczyć, że interesują mnie też studia niestacjonarne? Nie widzę tego kierunku w formie niestacjonarnej w tabeli, gdzie mam dokonać wyboru?

  Rejestracja na studia niestacjonarne na weterynarii rozpoczyna się wraz z rejestracją na inne kierunki studiów. Ponieważ rekrutacja na ten kierunek odbywa się w terminie i na zasadach określonych dla studiów stacjonarnych, należy zarejestrować się na wybrany kierunek w formie stacjonarnej i wypełnić deklarację udziału w rekrutacji na studia niestacjonarne, która pojawi się w menu po lewej stronie. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję i potwierdzić wybór. Na studia niestacjonarne będą kwalifikowani tylko kandydaci, którzy mają zaznaczoną opcję zainteresowania tą formą studiów.

 • Kiedy odbywają się pierwsze kwalifikacje na studia niestacjonarne (weterynaria)?

  Kwalifikacje na studia niestacjonarne (weterynaria) odbywają się równocześnie z kwalifikacjami na studia stacjonarne.

 • Zostałem zakwalifikowany / zostałam zakwalifikowana na studia niestacjonarne, złożyłem / złożyłam dokumenty, a są jeszcze wolne miejsca na studia dzienne. Co mogę zrobić, by studiować w trybie dziennym?

  Kandydat, który złożył dokumenty na studia niestacjonarne, nadal uczestniczy w kwalifikacji na studia stacjonarne na tym kierunku. Po ogłoszeniu wolnych miejsc na studiach stacjonarnych ustalany jest próg punktowy, od którego przyjmowani są kandydaci na wolne miejsca. Próg ten jest równy wynikowi ostatniego zakwalifikowanego kandydata wg listy rankingowej. Jeśli punktacja kandydata przyjętego na weterynarię niestacjonarną (ze statusem „przyjęty – niestacjonarne”) zmieści się w kolejnym etapie rekrutacji w limicie ustalonym dla studiów stacjonarnych, kandydat automatycznie przenoszony jest na studia stacjonarne, a jego status zmienia się na „przyjęty – stacjonarne”.

 • Czy po drugim roku studiów niestacjonarnych na kierunku weterynaria następuje automatyczne przeniesienie na formę stacjonarną?

  Studia niestacjonarne na kierunku weterynaria trwają 11 semestrów (pełny cykl kształcenia) i w czasie trwania tego okresu nie można zmienić ich formy na stacjonarną.

 • Czy studia niestacjonarne na kierunku weterynaria są płatne tylko przez pierwsze semestry? Ile wynosi opłata?

  Studia niestacjonarne są płatne przez cały okres ich trwania (11 semestrów). Opłaty semestralne podane są w załączniku do Zarządzenia Rektora SGGW w sprawie odpłatności za studia.