Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

 • ELS - powody wymiany blankietu

  Wymiana ELS następuje na wniosek studenta, w przypadku:

  • zmiany danych osobowych (nazwisko, adres, zdjęcie, PESEL) – opłata za wydanie duplikatu ELS,
  • zagubienia/zniszczenia ELS – opłata za wydanie duplikatu ELS,
  • braku miejsca na legitymacji na przyklejenie hologramu – opłata za ELS,
  • niesprawnej legitymacji nie z winy studenta –  replika wydawana jest bezpłatnie.

  Cała procedura wymiany blankietu obsługiwana jest przez właściwy Dziekanat. 

 • Uszkodzenia ELS

  ELS składa się z dwóch interfejsów. Jeden działa bezprzewodowo i jest odpowiedzialny m.in. za możliwość zapisania Karty Miejskiej. Drugi działa przewodowo i jest odpowiedzialny za przedłużenie terminu ważności ELS w Dziekanacie.
  Problemy z przedłużeniem ELS najczęściej wynikają z uszkodzeń mechanicznych blankietu. Konsekwencją jest konieczność wydruku duplikatu.
  Co niszczy ELS?

  • wyginanie, zginanie, próby składania „na pół”,
  • nieprawidłowe przechowywanie: w tylnej kieszeni spodni (luzem lub w miękkim portfelu) z kluczami itp.,
  • wystawianie na działanie silnego pola elektromagnetycznego (np. kolumny, zasilacze),
  • wystawianie na działanie ekstremalnych temperatur (tolerowany zakres temperatur od  – 35°C do  + 50°C)
  • wystawianie na działanie wilgoci, czyszczenie pod bieżącą wodą, pranie,
  • używanie niezgodnie z przeznaczeniem (np. jako śrubokręt czy otwieracz),

  Aby uniknąć uszkodzeń ELS zalecamy przechowywać dokument w bezpiecznym miejscu.