Pomoc psychologiczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SGGW
(DS. Limba)
Stowarzyszenie ASLAN
Towarzystwo Pomocy Młodzieży
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie**/