Stypendium ministra

Informacja o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Jaki osiągnięcia są oceniane?

Kto może wnioskować?