Usługi IT

Wirtualny Dziekanat

Poczta i usługi Microsoft 365

Dostęp do sieci Internet

 • EDUROAM

  Informacje o usłudze:

  SGGW zapewnia studentom i doktorantom Uczelni dostęp do bezprzewodowej sieci komputerowej (Wi-Fi*) w postaci usługi EDUROAM (Education Roaming **).

  EDUROAM jest inicjatywą o zakresie ogólnokrajowym oraz międzynarodowym dzięki czemu studenci i doktoranci SGGW mogą korzy­stać z bezpłatnego Wi-Fi na terenie wielu instytucji akademickich i ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce i na świecie.

  Więcej informacji dotyczących EDUROAM można znaleźć na stronie  http://www.eduroam.pl

  Korzystanie z EDUROAM:

  Aby móc korzystać z usługi, niezbędne jest posiadanie konta pocztowego w domenie sggw.edu.pl.

  Przed rozpoczęciem użytkowania EDUROAM należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

  1. Regulamin EDUROAM
  2. Wyciąg – obowiązki użytkownika EDUROAM
  3. Regulamin OSK 

  W celu uzyskania dostępu należy:

  1. spośród sieci dostępnych na urządzaniu (telefon, laptop itd.) wybrać sieć EDUROAM;
  2. uzupełnić/edytować wymagane dane:
   • w polu tożsamość wpisać adres studenckiego konta pocztowego sXXXXXX@sggw.edu.pl;
   • w polu hasło wpisać aktualne hasło do poczty.
  3. po zaakceptowaniu certyfikatu powinno zostać ustanowione połączenie z siecią.

  Jeżeli wymagane jest podanie metody szyfrowania wybieramy EAP-PEAP oraz uwierzytelnianie MSCHAPv2. W przypadku niektórych wersji systemu android może być konieczne wyłączenie sprawdzania poprawności certyfikatu CA.

  Informacja dla użytkowników komputerów/laptopów z systemem operacyjnym starszym niż WINDOWS 10: przed połączeniem z siecią WIFI o nazwie „EDUROAM” należy zaopatrzyć się w odpowiedni dla danej wersji systemu konfigurator, dostępny na stronie https://cat.eduroam.org/?idp=1653&profile=3004. Instalując go należy podać swój login oraz hasło po poczty Microsoft365.

  •  
 • Domy Studenckie

  Podstawowym sposobem łączenia z siecią Internet i dostępem do Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej dla mieszkańców Domów Studenckich jest sieć  bezprzewodowa.

  Dostęp do usługi:

  Warunkiem podłączenia do sieci jest posiadanie komputera wyposażonego w kartę wifi w standardzie 802.11 b/g/n lub ac.

  Aby skorzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu należy wybrać sieć bezprzewodową o nazwie akademika (np. Dendryt). Następnie podajemy swój login i hasło do poczty SGGW czyli w przypadku studenta s123456@sggw.edu.pl.
  Po zaakceptowaniu certyfikatu powinno zostać ustanowione połączenie z siecią.

  Jeżeli wymagane jest podanie metody szyfrowania wybieramy EAP-PEAP oraz uwierzytelnianie MSCHAPv2. W przypadku niektórych wersji systemu android może być konieczne wyłączenie sprawdzania poprawności certyfikatu CA.

  Dla osób nie posiadających konta uczelnianego istnieje możliwość podłączenia się do sieci bezprzewodowej wybierając nazwę Akademiki_Guest. Hasło do tej sieci można uzyskać poprzez kontakt z Pomocą Informatyczną lub z recepcji Domu Studenckiego.

  Szczegółowe instrukcje instalacji :

  1. Instrukcja dla systemu Windows
  2. Instrukcja dla systemu MacOS
  3. Instrukcja dla systemu Android
  4. Instrukcja dla systemu iOS

  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uruchomienia gniazdka sieci komputerowej w pokoju.

  Student zainteresowany aktywacją gniazdka powinien wypełnić wniosek, uzyskać akceptację kierownika Domu Studenckiego, a następnie przesłać skan/zdjęcie wniosku na adres Pomocy Informatycznej: pomoc_ci@sggw.edu. pl

  Zasady użytkowania OSK w Domach Studenckich

  Podstawowym dokumentem wewnętrznym, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem użytkowania OSK, jest Regulamin OSK, zawierający linki do dalszych regulacji prawnych.

  Niedopuszczalne jest:

  • pobieranie i rozpowszechnianie w sieci nielegalnych treści,
  • korzystanie z oprogramowania typu P2P,
  • podszywanie się pod innych użytkowników, atakowanie sieci lub komputerów, celowe obciążanie łączy, uniemożliwianie działania usług sieciowych, wysyłanie spamu, itp.,
  • generowanie aktywności wpływających na naruszenie bezpieczeństwa lub stabilności pracy sieci.

  Powyższe działania skutkować będą odłączeniem komputera od OSK.

  W celu bezpiecznego i efektywnego użytkowania OSK należy:

  • skonfigurować swój komputer tak, żeby uzyskiwał adres IP automatycznie (ustawienia karty sieciowej protokołu TCP/IP). Pod żadnym pozorem nie należy wpisywać w konfiguracji  stałych adresów,
  • pamiętać, aby system operacyjny na komputerze był zaktualizowany i miał zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe,
  • w codziennej pracy używać konta z niższymi uprawnieniami niż administratora. Z pewnością ograniczy to zagrożenie ze strony części wirusów i innego złośliwego oprogramowania.
 • Ogólnodostępne sale komputerowe

  Sale komputerowe ogólnodostępne dla studentów SGGW

  Studenci SGGW mogą korzystać z ogólnodostępnych stanowisk komputerowych, które znajdują się w Bibliotece Głównej SGGW i Laboratorium Informatycznym Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki (budynek 34, III piętro).
  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy i zasad korzystania z ogólnodostępnych stanowisk komputerowych można uzyskać na miejscu.

Dystrybucja oprogramowania

 • STATISTICA

  Do czasu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących licencji (31.03.2022r.) studenci, doktoranci i pracownicy Uczelni mogą za pośrednictwem Centrum Informatycznego SGGW, uzyskać nieodpłatny dostęp do oprogramowania STATISTICA.

  Dystrybucja oprogramowania:

  1. Wymagania: aktywne konto pocztowe w domenie sggw.edu.pl.
  2. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania należy wypełnić Kartę Rejestracyjną (KR) użytkownika STATISTICA.
   (ważne: podczas wypełniania KR w polu adres e-mail należy wpisać adres w domenie sggw.edu.pl, np. s123456@sggw.edu.pl)
  3. Po wypełnieniu KR zostaną przesłane (na podany w KR adres e-mail) kody instalacyjne
   do oprogramowania STATISTICA wraz linkiem do plików instalacyjnych oraz niezbędnymi informacjami.

  STATISTICA Zestaw PLUS (dostępny tylko w języku polskim).
  Swoją funkcjonalnością obejmuje on wszystkie narzędzia zawarte w programach STATISTICA Zestaw
  do Analiz Marketingowych i Rynkowych oraz STATISTICA Zestaw Medyczny.
  Zalecamy więc zrezygnowanie z ew. wcześniej zainstalowanego oddzielnego dodatku “Analiz Marketingowych i Rynkowych”. Szczegółowy opis funkcjonalności tego dodatkowego programu można znaleźć na stronie StatSoft.

  ZESTAW PRZYRODNIKA jest to dodatkowy program rozszerzający funkcjonalność oprogramowania Statistica o narzędzia do opracowywania wyników badań rolniczych i przyrodniczych. Zestaw Przyrodnika znacząco ułatwia proces planowania doświadczeń oraz analizę ich wyników – w programie możliwe jest szybkie wygenerowanie planu badania w jednym z kilkunastu dostępnych układów, a następnie automatyczne przeanalizowanie wyników.
  Szczegółowy opis Zestawu Przyrodnika jest dostępny na stronie StatSoft.

  Informacje od firmy StatSoft:

  • FAQ – pytania i odpowiedzi dotyczące instalacji/rejestracji oraz najczęściej wykorzystywanych funkcji Statistica,
  • Internetowa Czytelnia – artykuły poświęcone tematyce statystycznej z przykładami wykorzystania z programu Statistica w różnych zastosowaniach,
  • Internetowy Podręcznik Statystyki – kompendium wiedzy które ułatwia zrozumieć, a także stosować metody statystyczne.
 • SPSS

  Do czasu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących licencji (30.04.2023r.) studenci, doktoranci i pracownicy Uczelni mogą za pośrednictwem Centrum Informatycznego SGGW, uzyskać nieodpłatny dostęp do oprogramowania SPSS. 

  Dystrybucja oprogramowania:

  1. Wymagania: aktywne konto pocztowe w domenie sggw.edu.pl.
  2. Aby uzyskać dostęp do oprogramowania SPSS, należy zapoznać się z Warunkami użytkowania oprogramowania.
  3. Z konta pocztowego w domenie sggw.edu.pl wysłać wiadomość na adres pomoc_ci@sggw.pl z prośbą o udostępnienie oprogramowania.  
   W treści maila należy umieścić informację o treści: „Zapoznałem się z warunkami użytkowania oprogramowania”.
   Mail powinien zawierać również podstawowe dane: imię, nazwisko i nazwę wydziału/instytutu/jednostki.
  4. W odpowiedzi zwrotnej zostaną przesłane kody instalacyjne do oprogramowania SPSS wraz
   z niezbędnymi informacjami.

  Uwaga: Pliki instalacyjne oraz instrukcje instalacji dostępne są tylko z komputerów podłączonych do OSK SGGW (patrz sekcja “Dostęp do sieci”).

  Linki do podręczników:
  IBM SPSS Statistic Base
  IMB SPSS Statistic Core System User Guide
  IBM SPSS Custom Tables

 • ArcGis

  Do czasu wygaśnięcia aktualnie obowiązujących licencji  studenci, doktoranci i pracownicy Uczelni mogą za pośrednictwem Centrum Informatycznego SGGW, uzyskać nieodpłatny dostęp do oprogramowania ArcGis. 

  Dystrybucja oprogramowania:

  1. Wymagania: aktywne konto pocztowe w domenie sggw.edu.pl.
  2. Z konta pocztowego w domenie sggw.edu.pl  wysłać wiadomość na adres pomoc_ci@sggw.pl z prośbą o udostępnienie oprogramowania. 
   Mail powinien zawierać również podstawowe dane: imię, nazwisko i nazwę wydziału/instytutu/jednostki.
  3. W odpowiedzi zwrotnej zostaną przesłane kody instalacyjne do oprogramowania ArcGis wraz
   z niezbędnymi informacjami.
 • Microsoft (oprogramowanie poza O365)

  Niektóre Wydziały mają podpisane odrębne umowy z firmą Microsoft na usługi tj. Microsoft Azure Dev Tools for Teaching i udostępniają swoim studentom to oprogramowanie.
  Informacji dotyczących możliwości korzystania z darmowego oprogramowania Microsoft udzielają Dziekanaty Wydziałów.

Legitymacje studenckie
mLegitymacja

Wsparcie IT