Wirtualny dziekanat

 • Logowanie do systemu

  • zalecane jest logowanie się do eHMS poprzez przeglądarkę internetową Mozilla,
  • do rejestracji w eHMS, oprócz danych osobowych (imie i nazwisko, PESEL/Paszport), wymagany jest numer albumu studenta oraz wydział (dane widoczne po zalogowaniu do Systemu Obsługi Kandydatów),
  • podczas rejestracji system prosi o podanie pytania pomocniczego i odpowiedzi.
   Należy zapamiętać odpowiedź – jest niezbędna w przypadku odzyskania danych do logowania w celu ich odzyskania,
  • po poprawnej rejestracji  system wyświetli dane do logowania : UID (Numer Indentyfikacyjny Użytkownika) i hasło tymczasowe,
  • podczas pierwszego logowania system wymusi zmianę hasła (hasło musi zawierać: minimum 8 znaków, małą literę, dużą literę, cyfrę).
   Należy zapamiętać UID i hasło,
  • 4-krotne wpisanie niepoprawnego UID lub hasła, skutkuje zablokowaniem konta. W tym przypadku należy skontaktować się z Pomocą Informatyczną (sekcja Wsparcie IT).
 • Po zalogowaniu student uzyskuje możliwość

  • sprawdzenia swoich danych osobowych,
  • edycji niektórych danych kontaktowych (telefon, e-mail, odległość od miejsca zamieszkania),
  • przeglądania własnego programu studiów i zajęć, przynależności  do grup, decyzji dziekana,
  • podglądu przedmiotów i ocen z bieżącego i poprzednich semestrów, stanu zaliczenia semestrów oraz uzyskanych średnich,
  • dostępu do danych stypendialnych,
  • monitorowania stanu płatności, w tym ewentualnego zadłużenia oraz odsetek,
  • drukowania przelewów dotyczących opłat za studia oraz opłat związanych z zamieszkaniem w akademiku,
  • przeglądania zamieszczonych ogłoszeń,
  • rezerwacji miejsca w akademiku (zasady przyznawania miejsca są dostępne na stronie http://adiss.sggw.pl/przyznawanie-miejsc), przeglądania złożonej rezerwacji oraz odwołania rezerwacji,
  • zapisów na przedmioty obieralne oraz wyboru prowadzących (w przypadku udostępnienia tej funkcji przez dziekanat),
  • wstawienia fotografii do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,
  • wypełniania ankiet.
 • FAQ

  Co zrobić gdy zapomniałem UID lub hasła?

  Jeżeli student nie pamięta swojego UID i/lub hasła to powinien skorzystać z opcji [rejestracja /odzyskiwanie kont studentów]. Procedura jest taka sama jak w przypadku zakładania konta po raz pierwszy (należy wypełnić wyświetlany formularz) z tym, że podczas odzyskiwania konta wymagane jest podanie odpowiedzi na pytanie pomocnicze (zarejestrowanej podczas zakładania konta).

   

  Co zrobić gdy nie pamiętam odpowiedzi na pytanie pomocnicze?

  W takim przypadku należy napisać mail na adres: pomoc_ci@sggw.edu.pl z prośbą o podanie odpowiedzi na pytanie pomocnicze. W treści, w celu identyfikacji, koniecznie trzeba podać: imię, nazwisko oraz numer UID lub numer albumu.

   

  Chcę zmienić pytanie i/ lub odpowiedź.

  Aby zmienić odpowiedź na pytanie pomocnicze lub zmienić pytanie i odpowiedź należy zalogować się do wirtualnego dziekanatu następnie kliknąć zakładkę „moje dane”. Z menu wybrać opcję „edycja”.
  W zależności od tego co chcemy zmienić wprowadzić nowe wartości w polu „Twoje pytanie:” i/ lub „Twoja odpowiedź”.

   

  Jak wstawić zdjęcie do legitymacji?

  Zdjęcia do legitymacji są importowane z systemu rekrutacyjnego. Potrzeba wstawienia zdjęcia osobiście dotyczy studentów spoza rekrutacji tj. przyjętych w trybie przeniesienia z innej uczelni.
  Aby wstawić zdjęcie do legitymacji należy:

  •  zalogować się do wirtualnego dziekanatu (adres: ehms.sggw.waw.pl),
  •  wybrać zakładkę „moje dane”,
  •  z menu wybrać opcję „edycja”,
  • w polu „Fotografia” kliknąć „Przeglądaj” i wskazać miejsce gdzie na lokalnym komputerze znajduje się plik ze zdjęciem,
  • powiadomić dziekanat (poprosić o akceptację zdjęcia i przygotowanie legitymacji). Jeżeli fotografia nie będzie spełniać formalnych wymogów określonych dla zdjęcia legitymacyjnego, to system poinformuje o tym stosownym komunikatem.
   Jeżeli student ma problem z wstawieniem zdjęcia, to może napisać na adres: pomoc_ci@sggw.edu.pl opisać swój problem. W treści listu należy podać swoje imię, nazwisko oraz numer albumu.

   

  Chcę zmienić zdjęcie do legitymacji.

  Jeżeli z jakichś przyczyn student chce wstawić nowe zdjęcie do legitymacji, to powinien mieć na uwadze dodatkowe koszty związane z wydrukiem duplikatu legitymacji.
  Aby wstawić nowe zdjęcie należy:

  • wysłać mail na adres: pomoc_ci@sggw.edu.pl z prośbą o usunięcie/odrzucenie poprzedniego zdjęcia w systemie. W treści należy podać swoje imię, nazwisko oraz numer albumu,
  • po otrzymaniu informacji, że poprzednie zdjęcie zostało odrzucone/usunięte należy zalogować się na swoje konto w wirtualnym dziekanacie i zamieścić nowe zdjęcie,
  • po zamieszczeniu nowego zdjęcia należy powiadomić o tym dziekanat i poprosić o zaakceptowanie nowego zdjęcia i wydruk legitymacji,
  • sprawdzić czy zdjęcie zostało zaakceptowane w systemie eHMS i wnieść opłatę za wydruk duplikatu legitymacji,
  • odebrać nową legitymację w dziekanacie.

   

  Gdzie są widoczne moje oceny?

  Oceny są widoczne w dwóch miejscach:

  • Zakładka „mój plan”, opcja menu „moje zajęcia”- tu widoczne są oceny wprowadzone przez prowadzącego zajęcia.
  • Zakładka „moje studia”, opcja menu „karty egzaminacyjne”- tu widoczne są oceny zaimportowane z protokołów przez pracownika dziekanatu lub wprowadzone przez pracownika dziekanatu na podstawie decyzji dziekana.
   W gestii studenta jest kontrolowanie prawidłowości ocen zamieszczonych w kartach egzaminacyjnych i interweniowanie w dziekanacie w przypadku niezgodności (bezpośrednio po sesji, a nie na koniec studiów).

   

  Gdzie szukać w eHMS materiałów dydaktycznych do przedmiotu zamieszczonych przez wykładowcę?

  Materiały dydaktyczne w wirtualnym dziekanacie są widoczne w zakładce „moje studia” , opcja menu „materiały dydaktyczne”. Materiały są widoczne dla studenta pod warunkiem, że student ma wygenerowane zajęcia dydaktyczne z tego przedmiotu i prowadzącym zajęcia jest osoba, która zamieściła materiały.
  Student może to sprawdzić w zakładce „mój plan”, opcja menu „moje zajęcia”. Jeżeli nie są widoczne zajęcia lub nazwisko prowadzącego zajęcia, to problem należy zgłosić w swoim dziekanacie.

   

  Gdzie sprawdzić czy moja wpłata (za akademik, studia, legitymację, warunek, dokumenty, itp.) została zarejestrowana w systemie?

  Wszystkie informacje dotyczące płatności są widoczne w zakładce „moje finanse”, opcja menu „płatności”.
  Dodatkowo po zalogowaniu wyświetlana jest informacja w kolorze czerwonym dotycząca stanu finansów.

   

  Gdzie mogę znaleźć informację o przyznanych i/lub wypłaconych stypendiach?

  Informacje dotyczące wypłacanych świadczeń (stypendiów) są widoczne w zakładce „moje finanse”, opcja menu „świadczenia”.

   

  Gdzie znajdę decyzję stypendialną w eHMS ?

  Decyzje stypendialne znajdują się w zakładce „moje finanse”, opcja menu „świadczenia” (Informacje o przydzielonych świadczeniach – Wydruki). Jeżeli decyzja jest podpisana, to można ją pobrać po kliknięciu ikony w kolumnie „Pobierz decyzję”. Otworzy się dokument w formacie pdf.

   

  Co zrobić aby otrzymywać decyzje stypendialne w formie elektronicznej (w eHMS)?

  Aby otrzymywać decyzje stypendialne w formie elektronicznej należy w zakładce „moje dane”, opcja menu „decyzje elektroniczne” kliknąć przycisk [Wyrażam zgodę].

   

  Gdzie znajdę informację o moich ocenach cząstkowych i frekwencji na zajęciach?

  Należy wybrać zakładkę „mój plan”, opcję menu „moje zajęcia”. Aby informacje o ocenach cząstkowych i obecnościach były widoczne należy kliknąć „+” w kolumnie znajdującej się za kolumną „Prowadzący”. Warunkiem dostępności widoku ocen cząstkowych i obecności jest uzupełnienie tych danych przez prowadzącego zajęcia.

   

  Gdzie znajdują się informacje na temat mojej średniej ocen?

  Zakładka „moje dane”, w części „informacje o toku studiów”.

 • Wsparcie IT

  Kanały komunikacji z Pomocą Informatyczną:

  • e-mail: pomoc_ci@sggw.edu.pl – wysyłając zgłoszenie na ten adres należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem,
  • telefoniczne pod nr tel. 22 59 355 50  pracownicy Pomocy Informatycznej przyjmą zgłoszenie telefonicznie,
  • osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.

   

  Jesteśmy dostępni dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00