Wsparcie IT

Centrum Informatyczne

Dostęp do sieci

 • EDUROAM

  SGGW zapewnia studentom i doktorantom Uczelni dostęp do bezprzewodowej sieci komputerowej (Wi-Fi*) w postaci usługi EDUROAM (Education Roaming **), z której można korzystać we wszystkich budynkach Uczelni, w których jest uruchomiona.

  Zasięg SGGW
  EDUROAM jest inicjatywą o zakresie ogólnokrajowym oraz międzynarodowym dzięki czemu studenci i doktoranci SGGW mogą korzy­stać z bezpłatnego Wi-Fi na terenie wielu instytucji akademickich i ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce i na świecie.
  Obecnie usługa EDUROAM świadczona jest na terenie Kampusu SGGW, w budynkach wskazanych
  na poniższej mapce . Docelowo dostępna będzie we wszystkich budynkach Uczelni.

  Oprócz ośrodków typowo edukacyjnych i naukowych EDUROAM jest coraz częściej udostępniany na terenie miejsc użyteczności publicznej tj. w bibliotekach, muzeach czy stacjach kolejowych. Szczegóły dotyczące lokalizacji krajowych i zagranicznych dostępne są na stronach:

  Korzystanie z EDUROAM:
  Aby móc korzystać z usługi, niezbędne jest posiadanie studenckiego konta pocztowego.

  Przed rozpoczęciem użytkowania EDUROAM należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

   

  W celu uzyskania dostępu należy:

  • spośród sieci dostępnych na urządzaniu (telefon, laptop itd.) wybrać sieć EDUROAM (rys.1 ).
  • uzupełnić/edytować wymagane dane:
   • w polu tożsamość wpisać adres studenckiego konta pocztowego sXXXXXX@sggw.edu.pl;
   • w polu hasło wpisać aktualne hasło do poczty;
  • wybrać “POŁĄCZ“.

   

  Logowanie do EDUROAM z urządzenia mobilnego (tablet, telefon)

  • Z systemem ANDROID: W urządzeniu mobilnym w Ustawieniach należy wybrać opcję Wi-Fi, wśród dostępnych sieci wybrać „EDUROAM” i uzupełnić dane do logowania:
   • LOGIN – adres mailowy:
    • dla doktorantów: indywidualny numer albumu poprzedzony literą „d” np. dXXXXXX@sggw.edu.pl
    • dla studentów: indywidualny numer albumu poprzedzony literą „s” np. sXXXXXX@sggw.edu.pl
   • HASŁO: hasło używane do logowania się do poczty Microsoft365.
  • Z systemem WINDOWS: (dla laptopów z systemem starszym niż WINDOWS 10):
   Przed połączeniem z siecią WIFI o nazwie „EDUROAM” należy zaopatrzyć się w odpowiedni dla danej wersji systemu konfigurator, dostępny na stronie https://cat.eduroam.org/?idp=1653&profile=3004. Instalując go należy podać swój login oraz hasło po poczty Microsoft365 podobnie jak w przypadku systemu ANDROID (patrz wyżej).

  Za każdym razem, gdy będziecie Państwo przebywać w zasięgu sieci EDUROAM, urządzenie będzie automatycznie łączyć się z Wi-Fi poprzez tą sieć.

  Więcej informacji dotyczących EDUROAM można znaleźć na stronach:

 • Studenckie Konto Pocztowe

   

  Podstawowe Informacje o Usłudze

   

  Każdy student posiada Uczelniane konto pocztowe w usłudze Microsoft 365 (inaczej Office 365). Konta zakładane automatycznie na podstawie aktywnego statusu studenta w systemie dziekanatowym.

  W skład usługi Microsoft 365 wchodzi szereg aplikacji online – ich obsługa oraz komunikacja odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej praktycznie z każdego miejsca i urządzenia posiadającego dostęp do Internetu:

  • Poczta elektroniczna wraz z Outlook  – użytkownicy otrzymują 50GB miejsca na swoją korespondencję;
  • Usługa OneDrive będąca magazynem danych „w chmurze” (użytkownicy uzyskują  1TB miejsc na zapisywanie swych danych);
  • Aplikacje online MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), które pozwalają na tworzenie oraz edycję dokumentów online; ;
  • Usługa Teams  jako centrum pracy grupowej (czat, spotkania online);
  • ClassNotebook – do tworzenia notatek i udostępniania materiałów;
  • SharePoint – platforma aplikacji webowych;
  • Sway – aplikacja umożliwiająca łatwe tworzenie i udostępnianie interakcyjnych raportów oraz prezentacji;
  • Forms – usługa pozwalająca łatwo tworzyć ankiety, testy i sondaże oraz ich udostępnianie i wypełnianie;
  • Delve – aplikacja umożliwiająca w jednym miejscu na poruszanie się po dokumentach dostępnych „dla nas” w usłudze Office 365, ich poszukiwanie, organizowanie, przeglądanie;
  • Stream – pozwala przesyłać, wyświetlać i udostępniać filmy;
  • Planner –  wspomagający planowanie zadań.

  Większość usług posiada swoje wersje na urządzenia mobilne.

   

  Aktywacja i dostęp do Office 365

   

  Aby aktywować swoje konto pocztowe należy przejść na stronę
  konto.sggw.edu.pl/

  Ważne: wybieramy opcję „zapomniałem hasła”, a następnie w polu adres e-mail należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji na studia. W odpowiedzi na podany przez nas adres otrzymamy e-mail z linkiem do resetu hasła.

  Aby uzyskać dostęp do swojej skrzynki pocztowej w MS Office 365 przez przeglądarkę internetową należy zalogować się na stronie 
  poczta.sggw.edu.pl

  Ważne: adresy skrzynek studenckich mają następująca składnię: sXXXXXX@sggw.edu.pl gdzie XXXXXX to numer albumu uzupełniony „0” do 6 znaków, dla nr albumu 1999 będzie to s001999. 

  Więcej informacji na temat logowania i obsługi Microsoft 365 znajdziecie Państwo na stronie
  pomoc.o365.sggw.edu.pl

 • Domy Studenckie

  Internet w Domach Studenckich

  Mieszkańcy Domów Studenckich położonych na terenie Kampusu SGGW są objęci zasięgiem Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej SGGW (OSK) w związku z czym na tym terenie mają bezpłatny dostęp do Internetu. Podczas korzystania z OSK należy pamiętać o zasadach jej bezpiecznego i zgodnego z prawem użytkowania (zawartych m.in. w Regulaminie OSK) oraz o właściwym przygotowaniu komputera do podłączenia do sieci. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

   

  Zasady użytkowania OSK w Domach Studenckich

  Podstawowym dokumentem wewnętrznym, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem użytkowania OSK, jest Regulamin OSK, zawierający linki do dalszych regulacji prawnych.

  Niedopuszczalne jest:

  • pobieranie i rozpowszechnianie w sieci nielegalnych treści,
  • korzystanie z oprogramowania typu P2P,
  • podszywanie się pod innych użytkowników, atakowanie sieci lub komputerów, celowe obciążanie łączy, uniemożliwianie działania usług sieciowych, wysyłanie spamu, itp.,
  • generowanie aktywności wpływających na naruszenie bezpieczeństwa lub stabilności pracy sieci,
  • włączanie do sieci routerów i AP* bez zgody Centrum Informatycznego (CI).
   Zalecane jest używanie przełączników z portami dostępowymi typu RJ45. Podłączenie routera lub AP bezprzewodowego możliwe jest wyłącznie za zgodą
   i po zgłoszeniu takiego urządzenia w CI. Do zgłoszenia urządzenia jest potrzebny adres fizyczny (MAC) portu WAN routera oraz nr gniazda i nr pokoju, w którym router będzie się znajdował.

  Powyższe działania skutkować będą odłączeniem komputera od OSK.

  W celu bezpiecznego i efektywnego użytkowania OSK należy:

  • skonfigurować swój komputer tak, żeby uzyskiwał adres IP automatycznie (ustawienia karty sieciowej protokołu TCP/IP). Pod żadnym pozorem nie należy wpisywać w konfiguracji  stałych adresów,
  • pamiętać, aby system operacyjny na komputerze był zaktualizowany i miał zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe,
  • w codziennej pracy używać konta z niższymi uprawnieniami niż administratora. Z pewnością ograniczy to zagrożenie ze strony części wirusów i innego złośliwego oprogramowania.

  Podłączenie do OSK
  Standardowym wyposażeniem pomieszczeń w budynkach na terenie Kampusu SGGW jest gniazdo sieciowe. Aktywne gniazdo po podłączeniu do niego komputera umożliwia dostęp do OSK.

  W celu podłączenia komputera do OSK w domu studenckim niezbędne jest:

  1. Posiadanie:

  • komputera, wyposażonego w typową kartę sieciową Ethernet 1000/100/10 ze złączem RJ45. (jest to standardowe wyposażenie większości komputerów, za wyjątkiem części netbooków i smartfonów),
  • kabla sieciowego o odpowiedniej długości zakończonego wtyczkami RJ45.

  2. Zgłoszenie aktywacji gniazda sieciowego, rejestracja routera

  Z uwagi na fakt, że większość gniazd sieciowych w domach studenckich jest aktywna,
  przed zgłoszeniem dotyczącym aktywacji należy sprawdzić stan danego gniazdka.

      Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
  • telefon kontaktowy,
  • nazwę akademika,
  • numer pokoju,
  • numer gniazdka,
  • krótki opis problemu,
  • osoby zgłaszające router proszone są dodatkowo o podanie numeru MAC.

  Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Pomocy Informatycznej.

 • Ogólnodostępne sale komputerowe

  Sale komputerowe ogólnodostępne dla studentów SGGW

  Studenci SGGW mogą korzystać z ogólnodostępnych stanowisk komputerowych, które znajdują się w Bibliotece Głównej SGGW i Laboratorium Informatycznym Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki (budynek 34, III piętro).
  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy i zasad korzystania z ogólnodostępnych stanowisk komputerowych można uzyskać na miejscu.

Pomoc Informatyczna