Postępowania konkursowe

 • Konkurs na najem bufetu gastronomicznego, znajdującego się w budynku nr 32

  Konkurs na najem bufetu gastronomicznego, znajdującego się w budynku nr 32, zlokalizowanym w Warszawie w Dzielnicy Ursynów przy ul.Nowoursynowskiej 159, o łącznej powierzchni użytkowej 168,06 m2. Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 114/2 z obrębu o numerze 1012-1-10-12, KW WA2M/00146521/4. 

  Otwarcie i rozpatrzenie oferty wstępnej nastąpi w dniu 30.11.2021r. o godz. 10:00

 • Konkurs na najem lokalu użytkowego znajdującego się na niskim parterze w  Pawilonie 1, zlokalizowanym w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 30

  Konkurs na najem lokalu użytkowego znajdującego się na niskim parterze w  Pawilonie 1, zlokalizowanym w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 30 o powierzchni użytkowej 324,15 m2. Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 14/6, dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze WA2M/00137924/3.

   

  Otwarcie i rozpatrzenie oferty wstępnej nastąpi w dniu 30.11.2021r. o godz. 10:30

 • Konkurs na najem lokalu użytkowego znajdującego się na niskim parterze w  Pawilonie 2, zlokalizowanym w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 28

  Konkurs na najem lokalu użytkowego znajdującego się na niskim parterze w  Pawilonie 2, zlokalizowanym w Warszawie w Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 28 o powierzchni użytkowej 172,80  m2. Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 14/6, dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze WA2M/00137924/3.

   

  Otwarcie i rozpatrzenie oferty wstępnej nastąpi w dniu 30.11.2021ro godz. 11:00

 • Konkurs na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku nr 43 Dom Studenta FENIKS

  Konkurs na najem lokali użytkowych: nr 021 o powierzchni 31,08 m2, nr 022 o powierzchni 35,11 m2, nr 023 o powierzchni 34,97 m2 i nr 024 o powierzchni 31,36 m2. Lokale znajdują się w budynku nr 43 Dom Studenta FENIKS, zlokalizowanym w Warszawie w Dzielnicy Ursynów przy ul. Nowoursynowskiej 161. Budynek nr 43 zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 114/2 z obrębu o numerze 1012-1-10-12, KW WA2M/00146521/4.

   

  Otwarcie i rozpatrzenie oferty wstępnej nastąpi w dniu 30.11.2021ro godz. 11:30

 • Konkurs na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ulicy Pałacowej

  Konkurs na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ulicy Pałacowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10 z obrębu 1-06-39 o powierzchni 1,6629 ha.

   

  Otwarcie i rozpatrzenie oferty wstępnej nastąpi w dniu 30.11.2021ro godz. 12:00

 • Konkurs na dzierżawę stawów położonych w Biskupicach, w gminie Brwinów

  Konkurs na dzierżawę stawów położonych w Biskupicach, w gminie Brwinów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 128/10 z obrębu 1- Biskupice, powierzchnia dzierżawy ok. 8,5 ha.

   

  Otwarcie i rozpatrzenie oferty wstępnej nastąpi w dniu 30.11.2021ro godz. 12:30

Postępowania przetargowe