Przeciwdziałanie dyskryminacji

Aktualności

Podmioty ds. równego traktowania

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania
dr hab. Emilia Paprzycka

dr hab. Emilia Paprzycka

prt@sggw.edu.pl