Instytut Biologii

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Wicedyrektor Instytutu
Katedra Biochemii i Mikrobiologii
Katedra Botaniki
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Fizyki i Biofizyki
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Katedra Nanobiotechnologii
samodzielna pracownia biologii nowotworu
polskie konsorcjum sekwencjonowania genomu ogórka

Adres Dziekanatu