Instytut Ekonomii i Finansów

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora ds. naukowych
Zastępca Dyrektora ds. kształcenia
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Katedra Logistyki
Katedra Finansów

Adres Instytutu