Instytut Informatyki Technicznej

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora Instytutu
Katedra Systemów Informatycznych
Katedra Sztucznej Inteligencji
Katedra Zastosowań Matematyki

Adres Instytutu