Instytut Inżynierii Mechanicznej

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora Instytutu
Katedra inżynierii biosystemów
katedra inżynierii produkcji
Katedra podstaw inżynierii i energetyki

Adres Instytutu