Instytut Inżynierii Środowiska

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
Katedra Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Katedra Hydrauliki i Inżynierii Sanitarnej
Katedra Kształtowania Środowiska
Katedra Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej
Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska
Katedra Sztuki Krajobrazu
Katedra Architektury Krajobrazu

Adres Instytutu