Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna
Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna
Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

Adres Instytutu