Instytut Nauk Leśnych

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora Instytutu
Katedra Hodowli Lasu
Katedra Ochrony Lasu
Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa
Katedra Użytkowania Lasu
Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej
Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

Adres Instytutu