Instytut Nauk o Żywności

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Katedra Chemii
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
Katedra Technologii i Oceny Żywności

Adres Instytutu