Instytut Nauk Ogrodniczych

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii
Samodzielny Zakład Roślin Ozdobnych
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
Katedra Ochrony Roślin
Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa