Instytut Rolnictwa

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora Instytutu
Osoba upoważniona do wykonywania obowiązków zastępcy dyrektora instytutu
Katedra Agronomii
Katedry Biometrii
Katedra Gleboznawstwa
SAMODZIELNY ZAKŁAD CHEMII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ
STACJA DOŚWIADCZALNA INSTYTUTU ROLNICTWA IM. PROF. MARIANA GÓRSKIEGO

SEKRETARIAT INSTYTUTU ROLNICTWA