Instytut Rolnictwa

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu
Zastępca Dyrektora

Jednostki organizacyjne

Katedra Agronomii
Katedra Biometrii
Katedra Gleboznawstwa
SAMODZIELNY ZAKŁAD CHEMII ROLNICZEJ I ŚRODOWISKOWEJ
STACJA DOŚWIADCZALNA INSTYTUTU ROLNICTWA IM. PROF. MARIANA GÓRSKIEGO W SKIERNIEWICACH
Sekretariat

Adres Instytutu