dr inż. Krzysztof Szwejk

rzecznik@sggw.edu.pl

Rzecznik Prasowy SGGW

kom.:+48 604 534 879
tel.: +48 22 593 19 98

Anna Kiryjow-Radzka

anna_kiryjow@sggw.edu.pl
tel.: + 48 22 593 19 97

Teczka prasowa

 • Fakty i liczby

  Szczegółowe dane statystyczne i finansowe na temat działalności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SGGW.

  SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, zajmuje pierwsze miejsce w rankingach uczelni rolniczych i mieści się w czołówce polskich szkół wyższych.

  16 000 studentów 

  1 300 wykładowców 

  38 kierunków studiów

  szkoła doktorska

  16 instytutów naukowych

  13 wydziałów 

  Wspólne badania naukowe i dydaktyczne
  z ponad 275 zagranicznymi uczelniami z 50 państw świata 

  Nowoczesny Kampus
  (ponad 70 hektarów powierzchni)

  Doskonałe warunki dydaktyczne
  (możliwość jednoczesnego studiowania na innych uczelniach rolniczych – Program MOSTAR,
  1 500 pomieszczeń dydaktycznych, 60 pracowni komputerowych,
  300 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 24 aule, nowoczesna biblioteka,
  Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, Zwierzętarnia, Centra Badawcze,
  kilka zakładów doświadczalnych i gospodarstw rolnych w całym kraju)

  4 000 miejsc w 14 doskonale wyposażonych domach studenckich
  (Internet przy każdym łóżku, kilkanaście stołówek studenckich) 

  Nowoczesne obiekty sportowe
  (kryta pływalnia, hale sportowe, kryte korty tenisowe, siłownia, boiska sportowe, ośrodek hipoterapii)

 • Krótko o uczelni

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania naukowe do gospodarki. Na uniwersytecie przyrodniczym, jakim jest SGGW, królują przede wszystkim nauki przyrodnicze, wsparte naukami technicznymi, ekonomicznymi i humanistycznymi.

  Początki SGGW sięgają 1816 roku i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, pierwszej uczelni rolniczej w Polsce i czwartej w Europie (Węgry – 1797, Szwajcaria – 1804, Niemcy – 1806). Inicjatorami jej założenia byli Stanisław Staszic i Stanisław Potocki. W 1918 roku Instytut Agronomiczny ostatecznie przyjął nazwę Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w 1919 roku Uczelnia została upaństwowiona i nazwana Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

  Atutem uczelni jest wysoko rozwinięta infrastruktura. Kampus SGGW to jeden z najlepiej zaplanowanych i wyposażonych zespołów edukacyjnych i badawczych w kraju. Tym, co wyróżnia uczelnię, to także wysoko rozwinięte zaplecze socjalne: domy studenckiestołówkibasen, korty tenisowe i inne obiekty sportowe. Wszystkie budynki dydaktyczne, badawcze i zaplecze socjalne usytuowane są na obszarze 70 ha. Nie brakuje tu także miejsc do odpoczynku na świeżym powietrzu. Znaczna część terenu uczelni to piękny park.

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to jeden z największych ośrodków dydaktycznych w Polsce. Studia pierwszego stopnia, licencjackie lub inżynierskie, trwają w zależności od kierunku studiów 3–4 lata, a studia drugiego stopnia – magisterskie – trwają 1,5–2 lat. Po studiach pierwszego stopnia student ma możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dotychczasowym lub innym kierunku studiów. Daje to możliwość zmiany profilu kształcenia po studiach pierwszego stopnia i uzyskania dwóch dyplomów na różnych kierunkach studiów. W uczelni funkcjonuje punktowy system ocen ECTS, umożliwiający wymianę studentów między uczelniami w kraju i za granicą. SGGW prowadzi kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych oraz Szkołę Doktorską.

  Nowocześnie zarządzana Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego, korzystająca z innowacyjnych rozwiązań technologicznych oferuje dostęp do najnowszych polsko i anglojęzycznych publikacji naukowych oraz wartościowej beletrystyki. Dzięki współpracy z wieloma internetowymi bazami studenci mają bezpłatny dostęp do podręczników. Korzystanie z jej zasobów usprawniają urządzenia umożliwiające zautomatyzowany zwrot i wypożyczanie książek, z których kilka tysięcy znajduje się w tak zwanym wolnym dostępie. Zasoby biblioteczne to blisko pół miliona pozycji.

  Domy studenckie SGGW poziomem komfortu dorównują swoim zachodnim odpowiednikom. 4000 studentów mieszka w pokojach 1, 2 i 3-osobowych z łazienką i kuchnią. Każdy z domów studenckich posiada szerokopasmowe łącze internetowe. Domy studenckie wyposażono również w nowoczesne pralnie, przechowalnie rowerów i sale do ćwiczeń sportowych. Na terenie kampusu znajdują się także kluby studenckie i stołówki oferujące bogaty wybór smacznych potraw. Wszystko to sprawia, że kampus SGGW stanowi jeden z najbardziej komfortowych zespołów naukowo-mieszkaniowych w kraju.

  SGGW współpracuje z około 275. partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Umożliwia to pracownikom i studentom liczne wyjazdy do uczelni partnerskich na staże lub studia. Systematycznie też wzrasta liczba studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia oferowane przez SGGW. Oprócz wyjazdów naukowych studenci mają możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Holandii i Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów w ramach praktyk zagranicznych.

  W Uczelni ożywioną działalność prowadzą liczne koła naukowe, organizacje i stowarzyszenia studenckie (m.in. Samorząd Studencki, Chór Akademicki, Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI, Orkiestra Reprezentacyjna), kluby studenckie oraz różnego typu kluby dyskusyjne.

  Od lat Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych w kraju i za granicą, a w ocenie studentów zyskała miano „Uczelni Przyjaznej Studentom” oraz „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelnię w Polsce”. 

 • Rekrutacja

  W roku akademickim 2020/2021 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaoferowała przyszłym studentom  38 interesujących kierunki studiów. Łącznie na wszystkich kierunkach studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich przygotowano 5 285  miejsc.

  W roku akademickim 2020/2021 najbardziej popularnymi kierunkami były:

  • Finanse i rachunkowość – 6,6 os./miejsce
  • Informatyka – 5,6 os./miejsce
  • Dietetyka – 5,5 os./miejsce
  • Weterynaria – 5,5 os./miejsce
  • Zarządzanie – 5,0 os./miejsce
  • Logistyka – 5,0 os./miejsce
  • Ekonomia – 4,1 os./miejsce
  • Biotechnologia – 4,0 os./miejsce
  • Turystyka i rekreacja – 3,9 os./miejsce

  W roku akademickim 2019/2020 najbardziej popularnymi kierunkami były:

  • Finanse i rachunkowość – 7,8 os./miejsce
  • Informatyka – 5,3 os./miejsce
  • Logistyka – 5,3 os./miejsce
  • Turystyka i rekreacja – 5,1 os./miejsce
  • Zarządzanie – 4,9 os./miejsce
  • Dietetyka – 4,8 os./miejsce
  • Ekonomia – 4,4 os./miejsce
  • Weterynaria – 4,3 os./miejsce
  • Biotechnologia – 4,0 os./miejsce

  W roku akademickim 2018/2019 najbardziej popularnymi kierunkami były:

  • Finanse i rachunkowość – 9,5 os./miejsce
  • Dietetyka – 7,1 os./miejsce
  • Logistyka – 6,9 os./miejsce
  • Turystyka i rekreacja – 6,9 os./miejsce
  • Weterynaria – 6,2 os./miejsce
  • Informatyka – 6,2 os./miejsce
  • Biotechnologia – 5,3 os./miejsce

  W roku akademickim 2017/2018 najbardziej popularnymi kierunkami były:

  • Finanse i rachunkowość – 8.6 os./miejsce
  • Turystyka i rekreacja – 8.2 os./miejsce
  • Dietetyka – 7.8 os./miejsce
  • Logistyka – 7.3 os./miejsce
  • Informatyka – 6.7 os./miejsce
  • Weterynaria – 6.5 os./miejsce
  • Zarządzanie – 5.0 os./miejsce
  • Biotechnologia – 4.8 os./miejsce
  • Ekonomia – 4.6 os./miejsce

  W roku akademickim 2016/2017 najbardziej popularnymi kierunkami były:

  • Dietetyka – 10.2 os./miejsce
  • Finanse i Rachunkowość – 9.4 os./miejsce
  • Logistyka – 7.0 os./miejsce
  • Weterynaria – 6.6 os./miejsce
  • Informatyka – 5.3 os./miejsce
  • Budownictwo – 5.0 os./miejsce
  • Zarządzanie – 5.0 os./miejsce

  W roku akademickim 2015/2016 najbardziej popularnymi kierunkami były:

  • Dietetyka – 10.2 os./miejsce
  • Finanse i Rachunkowość – 9.9 os./miejsce
  • Weterynaria – 6,8 os./miejsce
  • Logistyka – 6.2 os./miejsce
  • Ekonomia – 5.9 os./miejsce
  • Biotechnologia – 5.0 os./miejsce
  • Informatyka – 4.7 os./miejsce
  • Zarządzanie – 4.1 os./miejsce
  • Technologie Energii Odnawialnej – 4.1 os./miejsce

  W roku akademickim 2014/2015 najbardziej popularnymi kierunkami były:

  • Finanse i Rachunkowość – 10.1 os./miejsce
  • Dietetyka – 9.0 os./miejsce
  • Logistyka – 6.9 os./miejsce
  • Ekonomia – 5.9 os./miejsce
  • Gospodarka Przestrzenna – 5.6 os./miejsce
  • Biotechnologia – 5.4 os./miejsce
  • Technologie Energii Odnawialnej – 4.2 os./miejsce
  • Informatyka – 4.0 os./miejsce

  W roku akademickim 2013/2014 najbardziej popularnymi kierunkami były:

  • Finanse i rachunkowość – 10 os./miejsce. 
  • Dietetyka – 7,7 os./miejsce 
  • Biotechnologia – 7,1 os./miejsce
  • Logistyka – 6,9 os./miejsce
  • Weterynaria – 6,7 os./miejsce
  • Gospodarka przestrzenna – 6,5 os./miejsce
  • Technologia energii odnawialnej – 5,3 os./miejsce
  • Ekonomia –  5,1 os./miejsce
  • Budownictwo – 4,5 os./miejsce
  • Informatyka – 4,4 os./miejsce

  Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 3,3 os./miejsce.

  W roku akademickim 2012/2013 najbardziej popularnymi kierunkami były:

  • Finanse i rachunkowość – 9,9 os./miejsce,
  • Weterynaria (jednolite magisterskie) – 9,0 os./miejsce,
  • Dietetyka – 8,5 os./miejsce,
  • Gospodarka przestrzenna – 8,4 os./miejsce,
  • Biotechnologia – 7,9 os./miejsce,
  • Logistyka – 6,7 os./miejsce.

  Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 4,4 os./miejsce.

  W roku akademickim 2011/2012 najbardziej popularne były kierunki:

  • Finanse i rachunkowość – 11,0 os./miejsce,
  • Gospodarka przestrzenna – 10,1 os./miejsce,
  • Dietetyka – 9,7 os./miejsce,
  • Weterynaria – 9,4 os./miejsce,
  • Biotechnologia – 8,6 os./miejsce,

  Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 5,0 os./miejsce.

  W roku akademickim 2010/2011 najbardziej popularnymi kierunkami były:

  • Gospodarka przestrzenna – 15,4 os./miejsce,
  • Dietetyka – 10,4 os./miejsce,
  • Weterynaria – 9,8 os./miejsce,
  • Finanse i rachunkowość – 9,6 os./miejsce,
  • Biotechnologia – 8,7 os./miejsce,

  Średnia dla wszystkich kierunków wyniosła 6,0 os./miejsce.

  Liczba absolwentów studiów licencjackich:

  • 2012 r.: 902 absolwentów studiów stacjonarnych oraz 603 absolwentów studiów niestacjonarnych. Łącznie 1505 absolwentów.
  • 2011 r.: 836 absolwentów studiów stacjonarnych oraz 663 absolwentów studiów niestacjonarnych. Łącznie 1499 absolwentów.
  • 2010 r.: 837 absolwentów studiów stacjonarnych oraz 753 absolwentów studiów niestacjonarnych. Łącznie 1590 absolwentów.

Formularz kontaktowy