Historia SGGW

Historia pałacu rektorskiego SGGW

AUTORZY WYSTAWY:
W WYSTAWIE WYKORZYSTANO MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE ZE ZBIORÓW: