Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Władze Wydziału

Dziekan
Wydziału Budownictwa i inżynierii środowiska
Prodziekan
Wydziału Budownictwa i inżynierii środowiska
kierunki: Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska, Architektura krajobrazu
Prodziekan
Wydziału Budownictwa i inżynierii środowiska
kierunki: Budownictwo, Inżynieria i gospodarka wodna

Dziekanat

kierownik dziekanatu
BUDOWNICTWO: studia stacjonarne I i II stopnia
BUDOWNICTWO: studia niestacjonarne I i II stopnia
Inżynieria Środowiska: studia stacjonarne I i II stopnia
Inżynieria Środowiska: studia niestacjonarne I i II stopnia
Ochrona Środowiska: studia stacjonarne I i II stopnia
Inżynieria i Gospodarka Wodna: studia stacjonarne
Architektura krajobrazu: studia stacjonarne I stopnia – 1 rok

Adres Dziekanatu