Wydział Ekonomiczny

Dziekan
Wydziału Ekonomicznego
Prodziekan
ds. dydaktyki
kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość
Prodziekan
ds. dydaktyki
kierunki: zarządzanie, logistyka, turystyka i rekreacja

Dziekanat

kierownik dziekanatu

Ekonomia

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Logistyka

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Finanse i Rachunkowość

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne
I stopnia
II stopnia

Turystyka i Rekreacja

Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Zarządzanie

Studia stacjonarne I
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Adres Dziekanatu