Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Władze Wydziału

Dziekan
Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Prodziekan
Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Dziekanat

Godziny przyjęć
Studia stacjonarne I stopnia:
Studia stacjonarne II stopnia:
Studia niestacjonarne I i II stopnia

Adres Dziekanatu