Wydział Leśny

Władze Wydziału

Dziekan
Wydziału Leśnego
Prodziekan
Ds. Dydaktyki kierunek leśnictwo
Prodziekan
Ds. Dydaktyki kierunek gospodarka przestrzenna

Dziekanat

Kierunek leśnictwo:
Kierunek gospodarka przestrzenna

Adres Dziekanatu